BodyBackground
Menu

The Master Course Design (two years) comprises three research programmes: Contextual Design, Social Design and Information Design. All three focus on the ability to transform research results into relevant design proposals. While the student research may encompass social, technical and economic themes, the guiding principle is always the cultural context in which designers and their products exist.

Masters

Icon
Yannic Alidarso
Icon
Marijke Annema
Icon
Payam Askari
Icon
Gero Asmuth
Icon
Tiddo Bakker
Icon
Tiddo Bakker
Icon
Steven Banken
Icon
Steven Banken
Icon
Marijn Beije
Icon
Maya Ben David
Icon
Ziv Ben Gal
Icon
Ziv Ben Gal
Icon
Marthe Biezen
Icon
Cristie Blandford
Icon
Jeriël Bobbe
Icon
Jeriël Bobbe
Icon
Izabela Boloz
Icon
Isis Boot
Icon
Rienke Bos
Icon
Rienke Bos
Icon
Castor Bours
Icon
Tessel Brühl
Icon
Kevin Caboor
Icon
Olivia de Gouveia
Icon
Thalia de Jong
Icon
Feike de Jong
Icon
Lotte de Raadt
Icon
Niek de Snoo
Icon
Inge de Vor
Icon
Inge de Vor
Icon
Ruben der Kinderen
Icon
Amélia Desnoyers
Icon
Tom Dissel
Icon
Dzuy Doan
Icon
Lotte Douwes
Icon
Lotte Douwes
Icon
Giselle Duits
Icon
Germans Ermičs
Icon
Garðar Eyjólfsson
Icon
Christian Fiebig
Icon
Heleen Floors
Icon
Maaike Fransen
Icon
Maaike Fransen
Icon
Bas Geelen
Icon
Joost Gehem
Icon
Joost Gehem
Icon
Akko Goldenbeld
Icon
Sebastian Goldschmidtböing
Icon
Sebastian Goldschmidtböing
Icon
Tom Gottelier
Icon
Tom Gottelier
Icon
Rachel Griffin
Icon
Monique Habraken
Icon
Massoud Hassani
Icon
Massoud Hassani
Icon
Francien Hazen
Icon
Bastiaan Hemmes
Icon
Jonas Hertwig
Icon
Niels Heymans
Icon
Niels Heymans
Icon
Thiemo Hildebrandt
Icon
Mariska Hilhorst
Icon
Jonathan Hofmeijer
Icon
Fanny Hofstra
Icon
Fanny Hofstra
Icon
Chuang Hsiang-Ching
Icon
Joep Huisinga
Icon
Kristina Jervell-Pettersen
Icon
Antonios Kiourktsis
Icon
Hidde Kleinhesselink
Icon
Feija Klinkhamer
Icon
Noesjka Klomberg
Icon
Noesjka Klomberg
Icon
Michael Kluver
Icon
Michael Kluver
Icon
Rianne Koens
Icon
Rianne Koens
Icon
Miya Kondo
Icon
Jorien Kuipers
Icon
Wouter Lancée
Icon
Lenneke Langenhuijsen
Icon
Joong Han Lee
Icon
Sanghyeok Lee
Icon
Carsten Lemme
Icon
Michele Liu
Icon
Tom Loois
Icon
Tom Loois
Icon
Philip Lüschen
Icon
Khanh Ly
Icon
Thomas Maincent
Icon
Sabine Marcelis
Icon
Sabine Marcelis
Icon
Michiel Martens
Icon
Michiel Martens
Icon
Anastasija Mass
Icon
Bennie Meek
Icon
Bennie Meek
Icon
Vincent Meertens
Icon
Kyra Meilink
Icon
Kyra Meilink
Icon
Niels Meissner
Icon
Mia Melvær
Icon
Elise Metekohy
Icon
Yuko Miyazaki
Icon
Juan Montero Valdes
Icon
Jelmer Moorman
Icon
Eugenia Morpurgo
Icon
Lucas Mullié
Icon
Agata Karolina Niemkiewicz
Icon
Emily Norton
Icon
Chizu Ogai
Icon
Itay Ohaly
Icon
Elvan Otgen
Icon
Elvan Otgen
Icon
Armin Panhuyzen
Icon
Dennis Parren
Icon
Mas Peters
Icon
Adrien Petrucci
Icon
Charlotte Porskamp
Icon
Charlotte Porskamp
Icon
Femke Roefs
Icon
Matthew Roeleveld
Icon
Elma Roelvink
Icon
Annemarie Scheibner
Icon
Nicole Schindelholz
Icon
Hanae Shimizu
Icon
Makiko Shinoda
Icon
Rixt Singelsma
Icon
Eva Smeltekop
Icon
Eva Smeltekop
Icon
Roland Pieter Smit
Icon
Wouter Strietman
Icon
Jo Szczepanska
Icon
James Teng
Icon
Ruben Thier
Icon
Ruben Thier
Icon
Suyin Tjon A Hie
Icon
Anne Vader
Icon
Thomas Vailly
Icon
Isabel Valdés Marín
Icon
Thijs van Agt
Icon
Nyke van Bijnen
Icon
Ardie van Bommel
Icon
Ardie van Bommel
Icon
Elke van den Berg
Icon
Boudewien van den Berg
Icon
Boudewien van den Berg
Icon
Marlous van den Engel
Icon
Daan van der Zanden
Icon
Stef van Diepstraten
Icon
Alexander van Diggele
Icon
Alexander van Diggele
Icon
Door van Hal
Icon
Erik van Halderen
Icon
Niels van Hoof
Icon
Kyra van Ineveld
Icon
Marly van Lipzig
Icon
Dennis van Melick
Icon
Dennis van Melick
Icon
Daphne van Mourik
Icon
Elise van Mourik
Icon
Nik van Nuland
Icon
Veronique van Oorschot
Icon
Julia Veldman
Icon
Jetske Visser
Icon
Jetske Visser
Icon
René Vullings
Icon
Hanna Dís Whitehead
Icon
Hanna Dís Whitehead
Icon
Rob Willems
Icon
Sabrina Woud
Icon
Aoife Wullur
Icon
Chia-Pin Yang
Icon
Judith Zeeman
Icon
Judith Zeeman
Icon
Maya Zimmermann